Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
pořádá
konferenci zdravotnických záchranných služeb

23. Brněnské dny urgentní medicíny
17. – 19. dubna 2024
Mikulov, hotel Galant                 Úvod

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

budeme rádi, když přijmete pozvání na již 23. ročník Brněnských dnů urgentní medicíny, který se tentokrát uskuteční ve dnech 17. - 19. dubna 2024, a to na tradičním místě, tedy v mikulovském hotelu Galant.

Dnes již prakticky „legendární“ konference, jak z výše uvedeného termínu vyplývá, bude i letos třídenní. Zahájíme ji ve středu setkáním pracovních skupin, ve čtvrtek a v pátek bude následovat odborný program a věřte, že témata budou opět pestrá a vybere si každý.

A motto letošního ročníku zní:
Novodobé trendy v urgentní medicíně aneb umíme se přizpůsobit dnešní době?

Protože časy se, jak známo, mění, a společně s nimi i požadavky na záchrannou službu. Stávají se z nás alternativní porodníci, psychologové, adiktologové, právníci, ale i průvodci posledními hodinami lidského života. Jsme na to připraveni? Je na to připraveno naše vzdělávání? Na tyto otázky a celou řadu dalších, s nimi souvisejících, budeme hledat odpověď v rámci hlavního odborného programu.

Těšíme se na Vás v malebném prostředí městečka Mikulov.
Doufáme, že se potkáme jak na odborném, tak i neformálním večerním programu, třeba u sklenky dobrého moku.

Předsedkyně programového a organizačního výboru
MUDr. Eva Jiráčková, náměstek pro ZP, ZZS JmK
Bc. Romana Pochylá, náměstek pro NLZP, ZZS JmK


Programový výbor

  Předsedkyně programového výboru

MUDr. Eva Jiráčková
Bc. Romana Pochylá, MBA

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Členové programového výboru

MUDr. Hana Albrechtová
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

PhDr. Petr Jaššo, MBA
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.

MUDr. Kateřina Oborská
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

PhDr. David Peřan, Ph.D., LL.M., FERC
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.

doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Bc. Hana Šperková, DiS.
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje p.o.

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Vladimír Jarušek, MBA
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje p.o.

MUDr. René Mezulianík
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje p.o.

MUDr. Ing. Štěpán Svoboda, DiS.

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje p.o.


Hlavní témata

Když už urgentní medicína nepomůže aneb paliativní terapie v přednemocniční péči

Od mrtvého k živému /eCPR, dárci/

Porod 21. století
/domácí, lotusové porody, porodní domy/

Když duše potřebuje pomoci
/abúzus alkoholu a drog dětmi, nárůst sebevražd, organizace které nabízejí pomoc, omezovací prostředky-právní okénko/

Bude mít kdo zachraňovat?
/vzdělávání × počty potřeb ZZS/

Záchranář nebo právník?


Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov


Registrační poplatky

 

 

do 5. dubna 2024

na místě

  Lékaři

Kč 2 950,- / EUR 115,-

Kč 3 450,- / EUR 132,-

  NLZP

Kč 2 650,- / EUR 103,-

Kč 3 050,- / EUR 120,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd na den 18. dubna 2024 vstupenka na společenský večer, konferenční materiály a DPH.

Platba převodem je možná do 5. dubna 2024.
Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

STORNO PODMÍNKY

do 18. března 2024          bude vráceno 100 % ze zaplacené zálohy
od 19. března 2024          bude vráceno 50 % ze zaplacené zálohy  
    od 5. dubna 2024          se poplatek nevrací                                    


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru) 1. března 2024

Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte do                               8. března 2024

Konferenční technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor

Audiovizuální techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální databázi vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti.

Certifikáty se budou vydávat po ukončení akce u registračního pultu.


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.

Registrace účastníků

17. dubna 2024   14.00 – 18.00 hod
18. dubna 2024     8.00 – 12.00 hod
19. dubna 2024     8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rády zodpoví Vaše event. dotazy..


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku a konferenční set.


Obědy

Obědy se vydávají dne 18. dubna 2024 od 12.00 do 14.00 hod. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.
Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 18. dubna 2024 v sále AURELIUS hotelu Galant.
Vstupenku na společenský večer, která je zahrnuta v registračním poplatku obdržíte při registraci účastníků.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant.
V prostorách doprovodné výstavy firem bude umístěno občerstvení pro účastníky akce.
Máte-li zájem o prezentaci Vaší společnosti, kontaktujte organizátora konference
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, e-mail: a.martinek@symma.cz,
mobil: +420 607 650 654

Ubytování

Hotel Galant je již plně obsazen.

Partneři

Vystavovatelé

Partner coffee breaku


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz