Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
pořádá
konferenci zdravotnických záchranných služeb

19. Brněnské dny urgentní medicíny
15. – 17. dubna 2020
Mikulov, hotel Galant                 

Vzhledem k epidemiologické situaci a rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je akce zrušena.
Registrační poplatky vám budou vráceny v plné výši.
Úvod

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, organizačního výboru konference a výboru Společnosti urgentní medicíny ČSL JEP, z. s. pozvala na již 19. ročník Brněnských dnů urgentní medicíny, které se tradičně konají v hotelu Galant v Mikulově ve dnech 15. – 17. dubna 2020.

19. ročník nemá jedno stěžejní téma, vybrali jsme „horká témata“ napříč celou urgentní medicínou od PNP až po urgentní příjem. Mám obrovskou radost, že se díky aktivitě mladých kolegů urgentistů daří stále více zapojit do konference i problematiku urgentních příjmů. V tomto ročníku se Vás pokusíme zaujmout nejen tématy a odborným obsahem, ale i novými atraktivními formáty některých bloků.  S velkým potěšením musím konstatovat, že zájem spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti mezi organizacemi roste. Konferenci tak opět zahájíme už ve středu, která je plně věnována pracovním setkáním odborných skupin. Prostor pro setkání v rámci konference dostanou i „nemedicínské“ obory, které jsou však nedílnou součástí naší práce. Vlastní odborný program pak bude probíhat tradičně ve čtvrtek a pátek, na který opět připravujeme atraktivní program. Určitě si na konferenci rezervujte všechny tři dny.

Velmi se těšíme se na vaši účast, diskusní příspěvky i originální sdělení z vaší praxe.

MUDr. Jana Kubalová
předsedkyně programového a organizačního výboru
náměstek ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.

Programový výbor

MUDr. Hana Albrechtová

MUDr. Hynek Fiala, PhD.

PhDr. Petr Jaššo, PhD.

MUDr. Jaroslav Kratochvíl

MUDr. Jana Kubalová

MUDr. Petr Mokrejš

Mgr. David Peřan

MUDr. Ondřej Rennét

doc. MUDr. Roman Škulec, PhD.

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph,D.

MUDr. Tomáš Veleta

Odborná témata

Urgentní medicína na příjmu – program je vytvořen ve spolupráci se sekcí Urgentních příjmů a jejich hostů

Hypotermie – up to date, koncepce péče v ČR a ve světě, kazuistiky

Medicína v kvízu – paralelní blok

Proč jsou nemocnice na vstupu přetížené? – horké téma záchranek i urgentních příjmů
– paralelní blok

Novinky v Point of Care ultrasonografii – program je vytvořen ve spolupráci s pracovní skupinou urgentní ultrasonografie SUMMK ČLS JEP
– paralelní blok

Plán „B“ – jak si poradit v urgentních i neurgentních situacích, alternativní metody

Jak na infekci v PNP i na UP?

Medicínsko-právní záležitosti v urgentní medicíně

Varia – elektronické postery

Časový plán

  15. dubna 2020

 

  17.00 – 19.00 hod

Registrace účastníků  16. dubna 2020

 

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  8.45 – 9.00 hod

Zahájení konference

  9.00 − 11.00 hod

Přednáškový blok I.

  11.00 – 11.30 hod

Coffee break

  11.30 − 13.00 hod

Přednáškový blok II.

  13.00 – 13.45 hod

Oběd

  13.45 − 15.15 hod

Přednáškový blok III.

  15.15 − 16.15 hod

Komentovaná posterová sekce

  16.15 – 16.30 hod

Coffee break

  16.30 − 18.00 hod

Přednáškový blok IV.

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

 

  17. dubna 2020

 

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr konference

Workshopy

  15. dubna 2020

 

  12.30 – 14.45 hod

Salonek „Pálava“
„Operační řízení“

  15.00 – 18.00 hod

Salonek „Pálava“
Pracovní setkání LZS 

  13.00 – 17.00 hod

Salonek „Frankovka“
Pracovní setkání vzdělavatelů ZZS

  12.00 – 18.00 hod

Salonek „Veltlín“
Pracovní setkání PEER a SPIS

  15:00 – 17:00 hod

Salonek „Sauvignon“
Pracovní setkání sekce dětské UM

 

  16. dubna 2020

 

  9.00 – 16.00 hod

Salonek „Frankovka“
Pracovní setkání ekonomických
a provozně-technických náměstků

  10.00 – 12.00 hod

Salonek „Tramín“
Setkání tiskových mluvčích

  10.00 – 14.00 hod

Salonek „Sauvignon“
Pracovní setkání právníků ZZS

  10.00 – 14.00 hod

Salonek „Cabernet“
Pracovní setkání personalistů ZZS

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov


Registrační poplatky

 

 

Do 31. 3. 2020

Na místě

Lékaři

Kč 1 850,-

Kč 2 150,-

NLZP

Kč 1 650,-

Kč 1 950,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd dne 16. 4. a 17 .4., vstupenka na společenský večer, konferenční materiály a DPH.

Platba převodem je možná do 31. března 2020.

STORNO PODMÍNKY

Do 13. března 2020         bude vráceno 100 % ze zaplacené zálohy
Do 31. března 2020          bude vráceno 50 % ze zaplacené zálohy  
Od 8. dubna 2020          se poplatek nevrací                                  

Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 10. března 2020
Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení posteru) 20. března 2020
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 20. března 2020

Konferenční technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.

Šablona pro zpracování abstrakt (ke stažení zde).

Instrukce pro zpracování abstrakt (ke stažení zde).


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální databázi vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti.

Certifikáty se budou vydávat po ukončení akce u registračního pultu.


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.

Registrace účastníků

15. dubna 2020   16.00 – 18.30 hod
16. dubna 2020     8.00 – 12.00 hod
17. dubna 2020     8.00 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku a konferenční set.
Certifikáty se budou vydávat po ukončení konference u registrace účastníků.


Obědy

Obědy se vydávají v hotelové restauraci dne 16. dubna 2020 od 12.00 do 14.00 hod a dne 17. dubna 2020 od 12.00 do 14.00 hod.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
Stravenky na oběd obdržíte při registraci účastníků.
Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 16. dubna 2020 v sále AURELIUS hotelu Galant.
Vstupenku na společenský večer, která je zahrnuta v registračním poplatku obdržíte při registraci účastníků.

Ubytování

Hotel Galant je již plně obsazen.

 

Partneři

Generální partner konferencePartneři coffee breaku


Vystavovatel


Mediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018